Välkommen

Hej och välkommen till I & M Bygg AB.

Här hittar du bl.a. bilder och information om pågående samt äldre projekt. Vi utför allt inom bygg och renovering. Du är alltid välkommen att anlita våra snickare.

En Julhälsning från Lars och Ing-Britt
2012-12-20
Advent 2012.JPG

Ett vackert foto av ert fina hus på Hälsö
Som i dagarna tilldelats Öckerö Kommuns byggnadsvådspris år 2012 Grattis önskar vi på
IOM Bygg och tack för att vi fick vara byggare.