Välkommen

Hej och välkommen till I & M Bygg AB.

Här hittar du bl.a. bilder och information om pågående samt äldre projekt. Vi utför allt inom bygg och renovering. Du är alltid välkommen att anlita våra snickare.

Titel:Nybygge på Skolvägen på Öckerö
2013-10-16
dubari hus.JPG

Nu har vi rest stommen på lösvirketshuset.